وبلاگ

Foto

چالشهای فروختن در دوران حاضر و اهمیت برون سپاری فرآیند فروش

باید پذیرفت ظهور پیده ای نوظهور به نام شبکه های اجتماعی و زندگی آنلاین، اغلب مفاهیم کلاسیک بازاریابی و فروش را تحت الشعاع قرارداده و یافتن مشتری و فروختن به وی را آسان تر از گذشته ساخته است. کافی است چند سال به عقب بازگردیم تا مشقت های یافتن یک مشتری، جلب اعتماد وی و فروختن به او در دورانی را به یاد آوریم که تنها وسیله ای که در اختیار داشتیم یک تلفن آنالوگ بود